Imprint

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná 1. marec 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

NOEZON, s. r. o. sro
Partizánska 2850 085 01 Bardejov
Slovensko
E -mail: 
Telefónne číslo: +421 918 874 912

1. Základný

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.